Status małego podatnika w 2018r.

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 €. Przeliczone kwoty należy jednak zaokrąglić do 1 000 zł. 4,3137 PLN/EUR (tabela nr 190/A/NBP/2017) x 1 200 000 € = 5 176 440 zł Limit uprawniający

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018r.

Podmioty, których wartość przychodów za 2017r. osiągnie kwotę 8 627 400 zł będą miały obowiązek prowadzenia od dnia 1 stycznia 2018r. pełną księgowość. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 €,

VAT-UE w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. informacja podsumowująca VAT-UE winny być sporządzana wyłącznie w ujęciu miesięcznym oraz przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Informacja podsumowująca VAT-UE wyłącznie w formie elektronicznej   Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) oraz sprzedaży usług do państw Unii Europejskiej dla których podatnikiem jest ich nabywca począwszy

Składki ZUS w 2017r.

W związku z publikacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pragniemy poinformować o wysokości minimalnych składek ZUS przewidzianych na 2017r. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 812,61 zł Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 749,94 zł Ubezpieczenie zdrowotne 297,28 zł Fundusz pracy 62,67 zł Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 190,62 zł Ubezpieczenie