VAT-UE w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. informacja podsumowująca VAT-UE winny być sporządzana wyłącznie w ujęciu miesięcznym oraz przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

Informacja podsumowująca VAT-UE wyłącznie w formie elektronicznej

 

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) oraz sprzedaży usług do państw Unii Europejskiej dla których podatnikiem jest ich nabywca począwszy od 1 stycznia 2017r. mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego informację podsumowującą VAT-UE za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja podsumowująca VAT-UE wyłącznie za okresy miesięczne

 

Dotychczas przekazywanie VAT-UE za okresy kwartalne dostępne było tylko dla podatników, u których całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) nie przekraczała w bieżącym kwartale ani w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250 000,00 zł i suma wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) nie przekraczała 50 000,00 zł. Począwszy od 1 stycznia 2017r. wszyscy podatnicy sporządzają oraz przekazują informacji podsumowującą VAT-UE wyłącznie za okresy miesięczne.