Składki ZUS w 2016r.

W związku z publikacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pragniemy poinformować o wysokości minimalnych składek ZUS przewidzianych na 2016r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 772,96 zł
Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 713,35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288,95 zł
Fundusz pracy 59,61 zł

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 176,33 zł
Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 162,73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288,95 zł

W rozumieniu Ustawy nowymi przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.