Serwer FTP

W celu umożliwienia Państwu dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej, które z uwagi na wielkość załącznika nie mogą zostać dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej wdrożyliśmy usługę serwer FTP. Usługa umożliwia wymianę dokumentów (wyłącznie w formacie PDF) z komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP oraz dostępna jest wyłącznie dla klientów, którzy zawarli umowę stałej obsługi rachunkowo księgowej.

Bezpieczna korespondencja

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu zachowania integralności i poufności przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji wdrożyliśmy „bezpieczną korespondencję”. Wszystkie dokumenty rachunkowo księgowe oraz zawierające dane osobowe osób fizycznych  przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdują się w bezpiecznym (szyfrowanym) archiwum RAR. Dokumenty znajdujące się wewnątrz archiwum każdorazowo zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym OpenPGP.

Powiadomienie SMS

W dzisiejszych czasach powiadomienia SMS stały się już normą. Wiele firm korzysta z tej formy przypomnienia, oszczędzając tym samym pieniądze i czas swoich klientów. W ramach systemu powiadamiania SMS mogą Państwo otrzymywać bezpłatne wiadomości SMS przypominające o zbliżających się terminach: dostarczenia dokumentów, płatności składek ZUS, płatności podatku dochodowego, płatności podatku od towarów i usług, dowolne