Cennik usług księgowych

Poniżej przedstawiamy ceny wybranych usług rachunkowo księgowych oraz usług dodatkowych. Poza wymienionymi usługami Biuro Rachunkowe Merkury Management Sp.z o.o. oferuje szereg innych usług, których wycena odbywa się w drodze indywidualnych ustaleń z klientem.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz przyjętego modelu biznesowego. Kalkulacja kosztu obsługi księgowej następuje w oparciu o ilość dokumentów, ilość zatrudnionych pracowników oraz konieczności dodatkowej pomocy. Zawsze jednak zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy i gwarantujemy kompleksowe wsparcie.

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wspólnie wybierzemy najkorzystniejszy wariant obsługi Państwa przedsiębiorstwa.

 

Ryczałt Ewidencjonowany wraz z ewidencją VAT od 150,00 zł netto
Księga Przychodów i Rozchodów wraz z ewidencją VAT od 250,00 zł  netto
Księga Handlowa od 600,00 zł netto
Roczne sprawozdanie finansowe (tzw. bilans) jednomiesięczna opłata
Prowadzenie kadr i płac od 45,00 zł netto/osoba
Sporządzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od 50,00 zł netto
Rozliczanie podmiotu zwolnionego z podatku VAT
-10% ceny podstawowej
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu, importu
+20% ceny podstawowej
Rozliczanie transakcji VAT marża
+20% ceny podstawowej
Rozliczanie transakcji sprzedaży mieszanej VAT
+20% ceny podstawowej
Sporządzenie zeznania rocznego (z tytułu obsługiwanej działalności) w cenie usługi
Pomoc w rejestracji działalności w cenie usługi
Doradztwo gospodarcze w cenie usługi
Konsultacje księgowe w cenie usługi
Przekazywanie deklaracji w formie elektronicznej w cenie usługi
Przechowywanie dokumentacji w cenie usługi
Sporządzenie faktury w imieniu klienta 25,00 zł netto + koszt wysyłki
Sporządzenie noty korygującej w imieniu klienta 25,00 zł netto + koszt wysyłki
Sporządzenie upomnienia, wezwania do zapłaty w imieniu klienta 25,00 zł netto + koszt wysyłki
Obsługa korespondencji 11,80 zł netto/szt.
Przechowanie dokumentacji po zakończeniu współpracy 25,00 zł netto/miesiąc
Korekta deklaracji i obliczeń z przyczyny nie leżącej po stronie biura od 100,00 zł netto
Sporządzenie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego od 400,00 zł netto
Sporządzenie delegacji krajowej / zagranicznej pracownika / właściciela 50,00 zł netto
Sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu 30,00 zł netto
Wydruk dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej (pow. 10 szt) 0,25 zł netto/strona
Skanowanie dokumentów na życzenie klienta (pow. 10 szt) 1,00 zł netto/strona
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd
100,00 zł netto/h
Sporządzenie sprawozdania do GUS
100,00 zł netto/h
Sporządzenie pisma, wyjaśnienia do US, UKS, ZUS, KRS, KNF, CBA
100,00 zł netto/h
Wypełnienie wniosku kredytowego
od 50,00 zł netto
Weryfikacja ksiąg prowadzonych przez osoby trzecie
100,00 zł za każde 50 wpisów
Usługi świadczone w święta i dni wolne
+100% ceny podstawowej
Usługi świadczone priorytetowo
+100% ceny podstawowej
Usługi nieprzewidziane cennikiem lub po za zakres umowy z klientem
100,00 zł netto/h

 

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy. Merkury Management Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość indywidualnych negocjacji cen.

Wersja: 2020a | Obowiązuje od 01.01.2020r.