Kwoty graniczne obrotu w VAT

Okres obowiązywania: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150 000 zł 1
Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5 157 000 zł
(1 200 000 €)
Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika 193 000 zł
(45 000 €)
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50 000 zł
Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 160 000 zł

 

1 Zgodnie z planowanymi zmianami do ustawy o VAT limit w 2017 r. zostanie podwyższony do 200 000 zł

 

§

art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług