Serwer FTP

W celu umożliwienia Państwu dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej, które z uwagi na wielkość załącznika nie mogą zostać dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej wdrożyliśmy usługę serwer FTP. Usługa umożliwia wymianę dokumentów (wyłącznie w formacie PDF) z komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP oraz dostępna jest wyłącznie dla klientów, którzy zawarli umowę stałej obsługi rachunkowo księgowej.

Klient FTP dostępny jest z poziomu przeglądarki WWW umożliwia wykonanie operacji właściwych dla desktopowych klientów FTP, m.in. wgrywanie i pobieranie dokumentów w formacie PDF.

Nazwa użytkownika i hasło

 

Aby uzyskać dostęp do serwera FTP należy poinformować dowolnym kanałem komunikacji dowolnego doradcę bądź Państwa opiekuna o chęci skorzystania z usługi. Po pozytywnej weryfikacji,  niezbędne dane wraz z regulaminem usługi zostaną Państwu przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Panel logowania