Skala podatkowa w 2018r.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Przedziały skali podatkowej, nazywane progami podatkowymi określają jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku, jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Podstawa obliczenia podatku do 85 528,00 zł

Podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek

Podstawa obliczenia podatku ponad 85 528,00 zł

Podatek wynosi: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528,00 zł minus kwota zmniejszająca podatek

W 2018r. w stosunku do roku obecnego, zmianie nie ulegnie również wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Obecnie jej wysokość obowiązująca dla dochodów uzyskanych w roku 2017 to 15 395,04 zł. Dla roku 2018 kwota będzie na tym samym poziomie.

Zatem jeżeli dochody podatnika w 2018 r. przekroczą kwotę 85 528,00 zł, płaci on 15 395, 04 zł oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł. Kwota 15 395,04 zł wynika z 18% podatku należnego w przypadku pierwszego progu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad do
8 000 zł 1 440 zł
8 000 zł  13 000 zł 1 440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł ) : 5 000 zł]
13 000 zł 85 528 zł 556,02 zł
85 528 zł 127 000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł]
127 000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad do
85 528 zł 556,02 zł
85 528 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

 

§
art. 27 ust. 1, 1a, 1b Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych