Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018r.

Podmioty, których wartość przychodów za 2017r. osiągnie kwotę 8 627 400 zł będą miały obowiązek prowadzenia od dnia 1 stycznia 2018r. pełną księgowość.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 €, są zobligowane prowadzić księgi rachunkowe od nowego roku podatkowego. Do ustalenia obowiązku prowadzenia w 2018r. pełnej księgowości trzeba więc wziąć pod uwagę przychody osiągnięte w 2017r. Wartość przychodów przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

4,3137 PLN/EUR (tabela nr 190/A/NBP/2017) x 2 000 000 € = 8 627 400 zł

Oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych

§
art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
art. 24a ust. 4 Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych