Status małego podatnika w 2018r.

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 €. Przeliczone kwoty należy jednak zaokrąglić do 1 000 zł.

4,3137 PLN/EUR (tabela nr 190/A/NBP/2017) x 1 200 000 € = 5 176 440 zł

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2018r. wynosić więc będzie po zaokrągleniu 5 176 000 zł.

Oferta prowadzenia ksiąg podatkowych

§
art. 2 pkt 25 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług