Bezpieczna korespondencja

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu zachowania integralności i poufności przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji wdrożyliśmy „bezpieczną korespondencję”.

Wszystkie dokumenty rachunkowo księgowe oraz zawierające dane osobowe osób fizycznych  przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdują się w bezpiecznym (szyfrowanym) archiwum RAR. Dokumenty znajdujące się wewnątrz archiwum każdorazowo zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym OpenPGP.

Niezbędne oprogramowanie

Adobe Acrobat Reader – program umożliwiający wyświetlanie i drukowanie dokumentów PDF.

WinRAR – program do kompresji plików, oferuje silny algorytm szyfrowania danych oraz pozwala na weryfikację hasła dostępu.

Gpg4win – program otwarty na standardzie kryptografii OpenPGP (Pretty Good Privacy). Pozwala bezpiecznie przesyłać pliki przy użyciu szyfrowania i podpisu elektronicznego. Szyfrowanie chroni zawartość przed niechcianym dostępem. Podpis elektroniczny gwarantuje, że zawartość nie została zmodyfikowana i pochodzi od konkretnego nadawcy.

Postępowanie z korespondencją

Komputer odbiory należy wyposażyć w Adobe Acrobat Reader, WinRAR, Gpg4win. Program WinRAR po wprowadzeniu hasła umożliwi rozszyfrowanie otrzymanego archiwum RAR. Gpg4win umożliwi weryfikację dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym SIG. Adobe Acrobat Reader umożliwi wyświetlenie oraz wydrukowanie dokumentów PDF.

Klucz Publiczny