Merkury Management Sp. z o.o.

Biuro Księgowe – Mysłowice

Biuro Rachunkowe Merkury Management Sp. z o. o. powstało z myślą o zapewnieniu kompleksowej obsługi księgowej, kadrowej, oraz doradczej podmiotom gospodarczym, w szczególności spółkom kapitałowym z kapitałem polskim, zagranicznym i osobom fizycznym prowadzącym działalność na własny rachunek.

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie i skuteczne dbanie o interesy naszych klientów. Nasi pracownicy posiadają licencję Ministra Finansów a działalność objęta jest ochroną ubezpieczeniową OC.

2007

Od idei do realizacji

15 maja 2007r. Barbara Lilien i Michał Nowacki tworzą Merkury Management spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 9 lipca 2007r. Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000284388. Spółka dysponuje kapitałem zakładowym wynoszącym 50 400,00 zł.

2008

Zespół specjalistów

Biuro księgowe Merkury Management wobec dynamicznego rozwoju zatrudnia pierwszych pracowników. Kadrę przedsiębiorstwa tworzą absolwenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doświadczeni praktycy posiadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego.

2009

Nowy oddział  – Mysłowice

Merkury Management Sp. z o.o. tworzy oddział biura rachunkowego w Mysłowicach (ul. Hugona Kołłątaja 8K, 41-400 Mysłowice), który z powodzeniem realizuję misję przedsiębiorstwa do dnia dzisiejszego. Dynamiczny rozwój pozwala na zwiększenie kadry pracowniczej oraz gruntową modernizację procesów wewnątrz przedsiębiorstwa.

2012

Priorytet – jakość i bezpieczeństwo

Spółka posiada ugruntowaną pozycję w sektorze przedsiębiorstw świadczących usługi rachunkowo księgowe. W odpowiedzi na rynkowe sygnały następuje zmiana misji przedsiębiorstwa. Kluczowym celem staje się świadczenie usług księgowych na najwyższym poziomie w trosce o bezpieczeństwo klientów. Zwiększenie nakładów na świadczenie usług doradczych owocuje poprawą kondycji przedsiębiorstw klientów. Począwszy od roku 2012r. jakość usług księgowych jest korelowana z wskaźnikiem kontroli podatkowych.

2013

Społeczna odpowiedzialność

W misji przedsiębiorstwa zostaje uwzględniona społeczna odpowiedzialność. Spółka aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej na rzecz lokalnych placówek edukacyjnych, wychowawczych oraz ochrony zdrowia.

2015

Innowacje – księgowość on-line

Merkury-Management Sp. z o. o. nawiązuje współpracę z liderami branży IT celem zwiększenia innowacyjności. Następuję modernizacja infrastruktury informatycznej celem usprawnienia procesów oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych informatycznych. Podjęte prace mają na celu wdrożenie obiegu elektronicznych dokumentów oraz stworzenia platformy komunikacyjnej jako elementu księgowości on-line.

Ilość kontroli

Pozytywnych kontroli

98

Doświadczenie

Każdego roku efekty naszej pracy naszego biura podlegają licznym kontrolom podatkowym, skarbowym oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z naszego doświadczenia wynika, że każde przedsiębiorstwo w ciągu 5 lat działalności zostanie choć raz poddane kontroli bądź czynnością sprawdzającym. Wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie możecie Państwo czuć się spokojnie, ponieważ wszystkie sprawy rachunkowo księgowe prowadzimy z gwarancją najwyższej jakości.

Etyka

Dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu są dla nas szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wzrost znaczenia rachunkowości w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości stanowi dla nas kluczowy zbiór zasad i wartości etyczno moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowości i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufania publicznego.