Skala podatkowa w 2016r.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Przedziały skali podatkowej, nazywane progami podatkowymi określają, jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku, jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Próg skali podatkowej w 2016r.  – 85 528,00 zł

Kwota wolna od podatku w 2016r. – 3 089,00 zł

 

Podstawa obliczenia podatku do 85 528,00 zł

Podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

Podstawa obliczenia podatku ponad 85 528,00 zł

Podatek wynosi: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528,00 zł

§
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych