VAT-UE w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. informacja podsumowująca VAT-UE winny być sporządzana wyłącznie w ujęciu miesięcznym oraz przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Informacja podsumowująca VAT-UE wyłącznie w formie elektronicznej   Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) oraz sprzedaży usług do państw Unii Europejskiej dla których podatnikiem jest ich nabywca począwszy

Składki ZUS w 2017r.

W związku z publikacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pragniemy poinformować o wysokości minimalnych składek ZUS przewidzianych na 2017r. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 812,61 zł Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 749,94 zł Ubezpieczenie zdrowotne 297,28 zł Fundusz pracy 62,67 zł Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 190,62 zł Ubezpieczenie

Usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Jak wynika z objaśnień do znowelizowanych przepisów ustawy powodem dla którego objęto usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku dotyczące m.in. oszustw w zakresie podatku VAT. Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki w art. 17 ust. 1 pkt 8: przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr

Limit płatności gotówką – 2017r.

W związku ze zmianą wprowadzoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obniżono limit dla transakcji gotówkowych z 15 000 € do 15 000 zł. Limit płatności gotówką 15 000 zł   Art. 22 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy,

Kwoty graniczne obrotu w VAT

Okres obowiązywania: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.   Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150 000 zł 1 Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5 157 000 zł (1 200 000 €) Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do