VAT-UE w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. informacja podsumowująca VAT-UE winny być sporządzana wyłącznie w ujęciu miesięcznym oraz przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Informacja podsumowująca VAT-UE wyłącznie w formie elektronicznej   Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) oraz sprzedaży usług do państw Unii Europejskiej dla których podatnikiem jest ich nabywca począwszy