Usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Jak wynika z objaśnień do znowelizowanych przepisów ustawy powodem dla którego objęto usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku dotyczące m.in. oszustw w zakresie podatku VAT. Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki w art. 17 ust. 1 pkt 8: przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr