Serwer FTP

W celu umożliwienia Państwu dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej, które z uwagi na wielkość załącznika nie mogą zostać dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej wdrożyliśmy usługę serwer FTP. Usługa umożliwia wymianę dokumentów (wyłącznie w formacie PDF) z komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP oraz dostępna jest wyłącznie dla klientów, którzy zawarli umowę stałej obsługi rachunkowo księgowej.