Limit płatności gotówką – 2017r.

W związku ze zmianą wprowadzoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obniżono limit dla transakcji gotówkowych z 15 000 € do 15 000 zł. Limit płatności gotówką 15 000 zł   Art. 22 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy,