Bezpieczna korespondencja

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu zachowania integralności i poufności przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji wdrożyliśmy „bezpieczną korespondencję”. Wszystkie dokumenty rachunkowo księgowe oraz zawierające dane osobowe osób fizycznych  przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdują się w bezpiecznym (szyfrowanym) archiwum RAR. Dokumenty znajdujące się wewnątrz archiwum każdorazowo zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym OpenPGP.