Ostrzeżenie – CEIDG

Komunikat Ministerstwa Rozwoju Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej. Ma on charakter czysto informacyjny bądź reklamowy. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania