Usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Jak wynika z objaśnień do znowelizowanych przepisów ustawy powodem dla którego objęto usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku dotyczące m.in. oszustw w zakresie podatku VAT. Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki w art. 17 ust. 1 pkt 8: przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr

Limit płatności gotówką – 2017r.

W związku ze zmianą wprowadzoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obniżono limit dla transakcji gotówkowych z 15 000 € do 15 000 zł. Limit płatności gotówką 15 000 zł   Art. 22 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy,

Kwoty graniczne obrotu w VAT

Okres obowiązywania: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.   Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150 000 zł 1 Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5 157 000 zł (1 200 000 €) Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do

Ostrzeżenie – CEIDG

Komunikat Ministerstwa Rozwoju Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej. Ma on charakter czysto informacyjny bądź reklamowy. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania

Skala podatkowa w 2016r.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Przedziały skali podatkowej, nazywane progami podatkowymi określają, jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku, jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu. Próg skali