Cennik usług księgowych

Poniżej przedstawiamy ceny wybranych usług rachunkowo księgowych oraz usług dodatkowych. Poza wymienionymi usługami Biuro Rachunkowe Merkury Management Sp.z o.o. oferuje szereg innych usług, których wycena odbywa się w drodze indywidualnych ustaleń z klientem. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz przyjętego modelu biznesowego. Kalkulacja kosztu obsługi księgowej następuje w oparciu o

Bezpieczna korespondencja

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu zachowania integralności przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji rachunkowo księgowych wdrożyliśmy „bezpieczną korespondencję”. Wszystkie dokumenty rachunkowo księgowe przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej znajdują się w bezpiecznym (szyfrowanym) archiwum RAR, natomiast dokumenty znajdujące się wewnątrz archiwum każdorazowo zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym OpenPGP. Niezbędne oprogramowanie Adobe Acrobat Reader

Powiadomienie SMS

W dzisiejszych czasach powiadomienia SMS stały się już normą. Wiele firm korzysta z tej formy przypomnienia, oszczędzając tym samym pieniądze i czas swoich klientów. W ramach systemu powiadamiania SMS mogą Państwo otrzymywać bezpłatne wiadomości SMS przypominające o zbliżających się terminach: dostarczenia dokumentów, płatności składek ZUS, płatności podatku dochodowego, płatności podatku od towarów i usług, dowolne

Program rabatowy

Rabat dla nowych klientów Osobom rozpoczynającym prowadzenie działalność gospodarczej pragniemy zaoferować bezpłatne doradztwo oraz pomoc przy rejestracji działalności. Mając na szczególnej uwadze wydatki inwestycyjne nowych przedsiębiorców oferujemy rabat w wysokości 30% na okres pierwszych 3 miesięcy współpracy. Jak uzyskać rabat ? Podczas pierwszego spotkania z doradcą należy się powołać na aktualny program rabatowy. Rabat dla

Brak numeru rachunku do ZUS

Stare numery rachunków bankowych ZUS właśnie straciły ważność. Składki ZUS można obecnie wpłacić tylko i wyłącznie na nowe, indywidualne konto przypisane do konkretnej firmy. Skąd wziąć numer tego rachunku i jak sprawdzić jego poprawność ?   Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018r. zmianie uległy zasady opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wraz z Nowym

Skala podatkowa w 2018r.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Przedziały skali podatkowej, nazywane progami podatkowymi określają jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku, jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu. Podstawa obliczenia

Status małego podatnika w 2018r.

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 €. Przeliczone kwoty należy jednak zaokrąglić do 1 000 zł. 4,3137 PLN/EUR (tabela nr 190/A/NBP/2017) x 1 200 000 € = 5 176 440 zł Limit uprawniający

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018r.

Podmioty, których wartość przychodów za 2017r. osiągnie kwotę 8 627 400 zł będą miały obowiązek prowadzenia od dnia 1 stycznia 2018r. pełną księgowość. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 €,